کد:1004

نمای فلزی

طراحی و ساخت انواع نمای فلزی،نمای سازه هاوساختمان هادرطرح هاوابعاد مختلف
طراحی و ساخت انواع دیوار های کاذب و سقف کاذب
طراحی انواع جان پناه ها،حفاظ هاو ...
اینستاگرام:
Www.instagram.com/fapcometal
وب سایت:
Www.fapcometal.com