چرا برش لیزری فلز ضروری است؟

دستگاه بررش لیزری فلز در حال حاضر توانایی برش، جوشکاری و حکاکی فلز را دارا می باشد و در این رشد همچنان ادامه خواهد داشت.

پرتو لیزر یک چیز فوق العاده است. توان پیوسته‌ی پرتو لیزر دارای چگالی انرژی بیش از چهار تریلیون برابر انرژی متمرکز شده از خورشید است و تولید کنندگان راه هایی را برای استفاده از این چگالی فوق العاده بالا برای انجام کارهایی از جمله برش، جوش (جوشکاری) ورق فلز، حکاکی فلز تا سوراخ های حفاری بر روی صفحه های PCB تعیین کرده اند.

لیزر می تواند مواد را برش، اضافه یا جوش و یا حکاکی کند. آنها حتی می توانند مواد را از طریق رسوب گیری لیزر فلز یا چاپ سه بعدی اضافه کنند. ما می توانیم سطوح قدرت، فرکانس های پالس و تراکم انرژی را از طریق دستکاری قطر پرتو در میان سایر روش ها متفاوت کنیم، به این طریق پرتو لیزر وادار می شود مواد مناسبی را برای فرآیندهای مختلف انتخاب کند. فراموش نکنیم که استفاده از لیزر برای صنعت گسترده و متنوع است.

جذب طول موج در برش

مواد مختلف با طول موج های مختلف، به صورت متنوعی عمل می کنند و برخی از منابع لیزری در پردازش مواد خاصی نسبت به دیگران کارآیی بیشتری دارند. به عنوان مثال، یکی از مزایای شناخته شده برش فلز برای کاربردهای صنعتی با لیزرها با طول موج 1 میکرومتر افزایش سرعت آن در مقایسه با برش با لیزر CO2 است. بیشتر این امر از جذب بالای نور به داخل فولاد کربن حاصل شده است. یک پرتو کوچک از نور که به طور موثر جذب شده در فلز یا استیل در حال برش به طور مستقیم به سرعت بالاتر انتقال پیدا میکند در مقایسه با برش فیوژن (یعنی برش با یک گاز غیر واکنشی مانند نیتروژن) در فولاد کربن است.