برش فلزات بازتابنده

بعضی از لیزرها با برش فلزات بازتابنده به علت آسیب دیدگی، در جایی که پرتو لیزر به عقب به لیزر Beam Delivery Optic (BDO) بازتاب می شود، مشکل دارد.

با این حال، فلزات بازتابنده معمولا در فرآیند تولید یافت می شود و مهم است که بتوانیم آنها را به طور موثر کاهش دهیم. فلزات بازتابنده فلزاتی مانند طلا و نقره هستند.
برای نشان دادن اینکه چطور لیزر فیبر SPI می تواند فلزات بازتابنده را کاهش دهد، ما می خواستیم اشکال پیچیده ای ایجاد کنیم. ما یک کپی از Tower Bridge و دو حیوان خانگی صنایع فلزی فاپکو ایجاد کردیم؛ یک عقاب و یک اژدها!