دکوراسیون داخلی امکان تجاری

دکوراسیون داخلی شرکت ها، هتل ها، مراکز خرید و ... به علت تاثیر مستقیم بر روحیه مشتریان و کارکنان مهمترین قسمت طراحی معماری ساختمان محسوب شده ،بیشترین زمان و هزینه را به خود اختصاص می دهند.

امروزه با مطرح شدن سبک هـای بسـیـار مختلف، استفاده از نمادهای تزئین فلزی نیز رواج بیشتری یافته و در بسیاری از مـوارد تبدیل به پر استفاده ترین ملزومات دکوراسیون شده است،صنایع فلزی مدرن با دارا بودن قدرت طراحی و ساخت انواع پنل های فلزی، حفاظ پله ها، پارتیشـن هـا ، کـرکـره هـا نرده ها، دیوارهای کاذب، سقف های کاذب و دیگرنمادهای مورد استـفـاده در نمـای داخلی، امکان اعمال انواع سبک های دکوراسیون را برای مشتریان خود مهیـا می سازد.